اطلاعیه ها

کاربران گرامی:

 به استحضار میرساند که سامانه الکترونیکی دبیرخانه و  گردش مکاتبات از ساعت 18 لغایت 19 روز شنبه  مورخ 1395/08/08 به علت انجام امور فنی از دسترس خارج میباشد.